• +372 56 242 186

  • info@töökeskkond.eu

Konsultant pakub ehitusobjektide tööohutusalase kontrolli teenust, et kindlustada objektil ohutu ja puhas töökeskkond. Meie konsultant viib antud kontrolli objektil läbi vähemalt 1x kuus ning esitab objekti personalile ja juhatusele raporti koos piltidega puuduste kohta. Selle teenuse abil saab ehitusettevõtte erapooletu hinnangu ehitusplatsi hetkeolukorrale.

Raport sisaldab endas kõikide oluliste aspektide hindamist (ohutu töötamine, masinate ja seadmete kasutus, isikukaitsevahendite kasutamine, tellingute, redelite nõuetekohasus, kukkumiskaitsed, elekter ja valgustus, objekti üldine kord ja jäätmekäitlus).