• +372 56 242 186

 • info@töökeskkond.eu

Töökeskkonnaspetsialisti püsiteenus

Lähtudes seadusandluse nõuetest pakub konsultant pädeva töökeskkonnaspetsialisti püsiteenust.

Teenuse hulka kuuluvad tööosad:

 • Nõuetekohase töökorralduse sisseseadmine
 • Ettevõtte nõustamine töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse tõhustamisel
 • Töökeskkonna riskianalüüside läbiviimine/uuendamine
 • Ohutegurite parameetrite mõõtmiste korraldamine(vajadusel)
 • Tegevuskava koostamine (vastavalt riskianalüüsi tulemustele)
 • Vajalike ohutusjuhendite koostamine
 • Töötajate juhendamine
 • Töötajatele vajalike erikoolituste korraldamine
 • Erinevate registrite pidamine (dokumentatsiooni korrashoid)
 • Süstemaatiliste sisekontrollide läbiviimine
 • Tööõnnetuste uurimine
 • Tööinspektsiooni ettekirjutuste täitmine
 • Jms (vastavalt juhtkonna soovile)