• +372 56 242 186

 • info@töökeskkond.eu

Pakume ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standarditele vastavate juhtimissüsteemide loomise ja parendamise püsiteenust

Teenuse hulka kuuluvad tööosad:

 • Juhtimissüsteemi jaoks dokumentatsioon korrastamine, selle vastavusse viimine standardite, õigusaktide jm kohalduvate nõuetega ning selle parendamine ja ajakohastamine;
 • ISO-alaste täiendkoolituste läbiviimine;
 • Juhtimissüsteemi siseauditite ettevalmistamine, läbiviimine, dokumenteerimine;
 • Siseauditil leitud puuduste likvideerimise korraldamine;
 • Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolsete ülevaatuste korraldamine, dokumenteerimine;
 • Juhtkonna jt võtmeisikud ettevalmistamine välisauditiks;
 • Soovi korral Klienti esindamine välisaudititel;
 • Klienti esindamine juhtimissüsteemi küsimustes sertifitseerimisettevõttes;
 • Juhtkonna jt võtmeisikute nõustmaine juhtimissüsteemi pideval parendamisel;
 • jms (vastavalt juhtkonna soovile)