• +372 56 242 186

  • info@töökeskkond.eu

Pakume ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standarditele vastavate juhtimissüsteemide loomise ja parendamise püsiteenust

Teenuse hulka kuuluvad tööosad:

  • Juhtimissüsteemi jaoks dokumentatsioon korrastamine, selle vastavusse viimine standardite, õigusaktide jm kohalduvate nõuetega ning selle parendamine ja ajakohastamine;
  • ISO-alaste täiendkoolituste läbiviimine;
  • Juhtimissüsteemi siseauditite ettevalmistamine, läbiviimine, dokumenteerimine;
  • Siseauditil leitud puuduste likvideerimise korraldamine;
  • Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolsete ülevaatuste korraldamine, dokumenteerimine;
  • Juhtkonna jt võtmeisikud ettevalmistamine välisauditiks;
  • Soovi korral Klienti esindamine välisaudititel;
  • Klienti esindamine juhtimissüsteemi küsimustes sertifitseerimisettevõttes;
  • Juhtkonna jt võtmeisikute nõustmaine juhtimissüsteemi pideval parendamisel;
  • jms (vastavalt juhtkonna soovile)